jueves, 15 de diciembre de 2011

Psicoloxía por Lydia Yusta Bermúdez de Castro.

Lydia Yusta Bermúdez de Castro é estudiante de Psicoloxía na Universidade de Santiago de Compostela. Estes días está a facer prácticas nos Servicios Sociais do noso Concello e acaba de preparar para todos vos este artigo sobre os seus estudos.   
Moitas grazas, Lydia. 
Para qué sirve estudar Psicoloxía?
Os estudios de Psicoloxía forman a profesionais que analizan e explican o comportamento humano para relacionalo despois ca saúde, o benestar e a calidade de vida, axudando as persoas a mellorar.
Durante os anos de estudo acádanse destrezas para avaliar e intervir sobre o comportamento das persoas. Trátase de ser capaces de transmitir solucións, suxerencias e información en relación ao comportamento.
Qué é o que se estuda exactamente?
Algunhas das ramas de coñecemento estudiadas na carreira son: As etapas do desenvolvemento psicolóxico ó longo da vida da persoa (na infancia, vellez…), o comportamento dentro dos grupos, os procesos mentais básicos (como a Memoria, por exemplo) ou os métodos que utilizan os e as profesionais para facer as avaliacións, os diagnósticos e os tratamentos.
Hai que ter en conta que está entre as Ciencias Sociais e as da Saúde, así que os Fundamentos Biolóxicos da Conducta e a Análise de Datos forman parte dos coñecementos básicos para obter este título. Aínda así, pódese acceder dende todas as opcións e as materias pódense superar independentemente dos coñecementos previos, que son recomendables, pero non imprescindibles.
Na Facultade os alumnos achéganse as diferentes teorías da Psicoloxía de forma xeral. Finalmente será un máster o que proporcione a especialidade.
Que é o que se pode facer despois?
Algo moi positivo de esta carreira é que pode haber un psicólogo ou psicóloga exercendo en postos de traballo moi diferentes. A pesar da imaxe de sempre do profesional na súa consulta facendo terapia, hoxe en día o campo estáse ampliando moito e as saídas poden ser moi diversas e orixinais: Fálase dunha demanda destes profesionais para asesorar no sector das novas tecnoloxías, valóranse cada vez máis nas empresas (porque saben escoller as persoas máis axeitadas para un determinado posto, conseguen que mellore o benestar laboral e, por conseguinte, a producción), tamén pode relacionarse a Psicoloxía co arte,  a publicidade, o deporte, a literatura… e case todo o que se poida imaxinar.
Os trastornos de comportamento tratados na Psicoloxía Clínica son cada vez mellor diagnosticados e aparecen moitos novos casos. A crise económica, o ritmo e o estilo de vida, o consumismo, os choques culturais… As condicións da nosa sociedade están provocando que moitas persoas precisen deste apoio.
Tamén faise moi necesaria a presenza de Psicólogos e Psicólogas:
-         No ámbito educativo: formando parte dos equipos que se apoian os/as estudantes que teñen necesidades educativas especiais, mediando nos conflictos e asesorando os profesores e profesoras.
-         No ámbito Forense: nas prisións, facendo valoracións, traballando pola reinserción social, etc.
-         Comunitarios: Traballando na detección de necesidades das comunidades e colaborando para que aumenten a súa calidade de vida.
-         Nos Servizos Sociais: Prestando apoio e detectando necesidades dos colectivos máis necesitados, traballando na intervención social mediante programas que tratan drogadiccións, violencia de xénero, exclusión social…
-         Nas catástrofes: Apoio inmediato en situacións de emerxencia.
-         Nas residencias para maiores e centros de día, nos programas destinados a terceira idade.
Isto son só algún exemplos dun campo moi amplo de saídas profesionais. En definitiva, traballar facendo algo que poida contribuir á mellora do benestar das persoas e da súa saúde, guiarlles cara a solución daquilo que interfire negativamente na súa vida e poder escoller cómo facelo nun abanico tan variado de posibilidades, fan do Grao en Psicoloxía unha opción de futuro máis que interesante.

Lydia Yusta Bermúdez de Castro.
Estudante de Psicoloxía da USC.

martes, 13 de diciembre de 2011

E ti que vas facer??: Xusticia entre xéneros.

A lexanía ou a proximidade dun feito non lle suma nin resta importancia pero estaredes dacordo conmigo en que cando ocorre algo negativo e preto de nós parece que tremamos con maior intensidade. Así que hoxe toca sentir as ondas moi intensas. Para todos os meus amigos e coñecidos de Abegondo e todos aqueles sensibilizados con este tema  deixo esta fotografía que o alumno Javier Fernandez de 2º da ESO fixo vai poucos días falando de violencia de xénero.

lunes, 12 de diciembre de 2011

BASES DO CONCURSO DE DESEÑO LOGO PARA A BIBLIOTECA


1. Participantes: Alumnado do IES Miraflores.
2. Técnica: Calquera técnica, acabado en cores planas (max. 3 cores), facilmente reproducible. Todos os estilos: figurativo, abstracto, xeométrico...
3. Tema: Interpretación libre, creativa e orixinal alusiva aos libros, á lectura, á recursos multimedia, usuarios, a Oleiros, etc…
4. Presentación: Forma de presentación: A4 en catro formatos: en cor, en branco e negro, sobre un posible fondo non homoxéneo, unha imaxe fotográfica etc..., e en negativo.
Entregarase en papel pero valorarase positivamente que se entregue en formato dixital, especificando o programa  que se empregou.
Análise: por escrito presentación do deseño do logotipo (elección da imaxe, cor, composición,...)  análise gráfico-técnica da súa realización (cuadrícula, tanxencias,...sobre papel vexetal)
O traballo asinarase con pseudónimo. O autor entregará un sobre pechado co pseudónimo por fóra e o seu nome dentro do sobre.
5. Prazo de entrega: desde o 15 de decembro ata o 29 de xaneiro. As obras serán recollidas na biblioteca do IES durante os recreos.
6. Premio: Unha  Tableta gráfica: GENIUS MOUSEPEN 1608
7. Xurado: Membros da comunidade educativa do IES Miraflores.

viernes, 9 de diciembre de 2011

GRAO EN TURISMO

Os graduados en turismo poden exercer a súa profesión en diferentes ámbitos: como xestores de hoteles, como guías, en axencias de viaxes. Para calquera deles é preciso saber historia e xeografía, ter cultura xeral e dominar os idiomas. 

Un bó guia non se pode limitar a aprender de memoria os munumentos dunha cidade, ten que estar en condicións de responder ás preguntas que satisfagan a curiosidade dos viaxeiros.  

Traballar no sector do turismo, as veces, exixe horarios de traballo complicados, axustados ao tempo de ocio dos demais.

En calquera dos sectores dos que vos falaba ao principio necesitaredes ter un bó trato co público: "escoitar e responder ás demandas dos demais é fundamental"


Deixovos o plan de estudos que se imparte no Centro de Nuevas Profesiones de A Coruña.

Escuela Universitaria de Turismo
CENTRO ESPAÑOL DE NUEVAS PROFESIONES
Avda. de la Habana 6-7
15011 A Coruña                              
Teléfono: 981 160276


O Plan de Estudos  consta das seguintes materias, con expresión dos créditos ECTS que lle corresponden a cada unha de elas, o módulo ao que pertencen e o curso no que se imparten.

MATERIA
CRÉDI
Intr. á Economía  (1º cuatrimestre)

Intr. á Socioloxía (1º cuatrimestre)

Dereito   (2º cuatrimestre)

Xeografía turística   (2º cuatrimestre)
                                            
Técnicas de comunicación e de
promoción turísticas  (1º cuatrimestre)
                                                  
Idioma moderno: Inglés (2º cuatrimestre)                                                       
Patrimonio cultural (2º cuatrimestre)   
     
Informática de xestión e do coñecemento    (1º cuatrimestre) 

Introducción ao Turismo (1º cuatrimestre)

Economía da Empresa (2º cuatrimestre)
6

6

6

6

6


6

6

6

6

6

Contabilidade financeira

Estatística

Intermediación turística e transporte I

Aloxamentos e Restauración I

Primeiro idioma moderno I

Marketing turístico

Contabilidade de custos

Recursos territoriais turísticos

Segundo idioma moderno I

Optativa I

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Intermediación turística e Transporte II

Aloxamentos e Restauración II

As TIC aplicadas ao Turismo

Métodos e técnicas de investigación no Turismo

Xestión turística do patrimonio

Fiscalidade turística

Análise de estados financieiros


Primeiro idioma moderno II

Segundo idioma moderno II

Optativa II

6

6

6

6


6

6

6


6

6

6

Comercialización de produtos turísticos

Xestión pública do Turismo

Xestión de calidade

Segundo idioma moderno III

Optativa III

Practicas en Empresas

Traballo Fin de Carreira

6

6

6

6

6

24

6MATERIAS OPTATIVAS
MATERIA
CRÉDITOS
(ECTS)

Interpretación do patrimonio

Novos produtos turísticos

Galicia como destino turístico

Creación e xestión de empresas turísticas

Dirección estratéxica de empresas turísticas

Xestión de recursos humanos

Itinerarios turísticos do mundo e Información turística

Inglés no entorno profesional

A Imaxe dos produtos e destinos turísticos nos medios de comunicación

6

6

6

6


6


6

6


6

6

jueves, 1 de diciembre de 2011

POSITIVE GENERATION

Hoy, jueves 1 de diciembre a las 21:00 en La 2 de TVE, podrás ver el documental Positive Generation, dirigido por David Trueba en el que se explica la labor de sensibilización de los coros y los grupos de apoyo de Médicos Sin Fronteras en Zimbabue y recoge testimonios sobre su lucha por un futuro sin sida.Positive Generation es un proyecto musical de Médicos Sin Fronteras (MSF) que quiere dar a conocer las extraordinarias canciones de los grupos de apoyo y coros de Zimbabue que hablan sobre los retos de la enfermedad del VIH/sida y que se fusionan con el talento de artistas como Alejandro Sanz, Antonio Carmona, Javier Limón, Estrella Morente, Juan Luis Guerra, Carminho, Andrés Calamaro, Oliver ‘Tuku’ Mtukudzi y otros.

miércoles, 30 de noviembre de 2011

El salto al Instituto por Iván Juanatey Castro de 1º ESO A

Después de unos días dándoles mucho la lata con la aplicación de unas pruebas de evaluación, los alumnos de 1º de ESO A, han plasmado con palabras sus primeras impresiones sobre el instituto. Tanto a su tutor, José Gómez, como a mi, la que más nos ha gustado es la de Ivan Juanatey y aquí os la dejo:

""" El cambio de Primaria a Secundaria no fué muy dificil; las taquillas son muy útiles y cómodas. El único incoveniente es que en los pasillos hay demasiada gente y no puedes pasar. A diferencia de mi antiguo colegio, en el instituto hay dos recreos y si te quedas al comedor tienes un recreo de una hora y media.
El primer día a lo mejor os liais con las aulas pero después te acostumbras.

En el instituto te sientes como más mayor y las clases son más divertidas. A mi, por lo menos, algunas clases me resultan más difíciles. El instituto es mucho más dificil que el cole porque no llega con atender en clase, hay que estudiar en casa cada cosa que vas dando; página que des, página que debes estudiar. Yo hacía eso, sólo atendía en clase y en el primer examen saqué un 3,25. Desde entonces empecé a estudiar mucho y me va mejor; es recomendable estudiar y portarse bien porque la nota de actitud es tan importante como la nota de los exámernes."


CONCURSO FOTOGRÁFICO: Árboles, patrimonio vivo

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Galicia en colaboración con otros organísmos oficiales y fundaciones, convocan un concurso de fotografía con el objecto de fomentar la cultura del árbol en la sociedad gallega, como una vía para implicarse en la conservación y en el respeto hacia ellos.

Hay dos categorías:
  •  Público en general: mayores de 18 años.
  • Juvenil: de 12 a 17 años. 
El TEMA del certamen son los árboles, especímenes aislados o conjuntos boscosos, que tengan un valor por las características biológicas (grosor, altura,rareza...) o puedan tener un valor relacionado con hechos históricos, ritos, romerías, tradiciones populares.

El plazo de presentación termina el 21 de Diciembre.

Podeis recoger más información en el Departamento de Orientación preguntando por Marta.

OBSERVA...DISPARA...PARTICIPA Y GANA

Desbordando genialidad en el IES Miraflores

Si ayer os dejaba un artículo sobre Jorge Díaz y sus éxitos en el campo del ajedrez, hoy me toca hablaros de LuKa Hauser de 3º de la ESO. Seguro que os preguntabais porque había faltado un par de días a clase. Pues el misterio está desvelado. Luka junto con otros 23 jóvenes pianístas ha participado en el Premio de Piano Santa Cecilia, organizado por la Fundación Juan de Borbón, en Segovia. Su participación ha sido muy fructífera, ya que ha ganado un premio al mejor intérprete de música española. Os dejo un enlace donde podreis leer varias noticias relacionadas con el tema. EL ADELANTADO

LUKA, ENHORABUENA, Y CUANDO SEA PARA DARNOS OTRA NOTICIA DE ESTAS, TE DEJAMOS LATAR A CLASE!!!!!.

Primera actividad complementaria del curso del Departamento de Orientación

Actividad: Salón Unitour.
Día: 21 de diciembre
Lugar y hora: Palexco, 12:30.
Alumnado: 50 plazas para alumnado de 2º de BACHILLERATO.
Profe acompañante: Marta.


Objectivo de la actividad: Conocer las alternativas que nos ofrecen diversas Universidades públicas y privadas. Os dejo un enlace donde podreis informaros más detalladamente.

UNITOUR CORUÑA
martes, 29 de noviembre de 2011

Revisando nuestras prácticas

Jorge Díaz Seone: 1º en el campeonato gallego de rápidas de ajedrez

Jorge es alumno de 4º de la ESO, aunque todos sabeis que todavía no tiene edad para estar en dicho curso. Además de los estudios y el piragüísmo, Jorge es un gran aficionado del ajedrez y empieza a destacar enormemente en este juego. Me alegro mucho de poder dejaros hoy esta "apuesta" de Jorge."""Algunas personas definen el ajedrez como un juego solamente para intelectuales, y otros para marginados sociales o discapacitados que no pueden demostrar su valía física, pero mi opinión es de que están equivocados, pues el ajedrez es el juego más ¨varonil¨ que se puede encontrar pues trata básicamente de dos cosas que a toda persona le hace falta en esta vida si quiere triunfar en algo, hablo de la estrategia y la táctica.
Yo comencé a jugar al ajedrez a los 6 años, desde aquella solo han pasado 8 años y sin embargo he aprendido mucho y conocido a mucha gente de todo tipo. Para mí ha sido y  es, un camino de absoluto aprendizaje en todo momento, el ajedrez se aplica en la vida en la forma de hacer las cosas y en la obtención de paciencia y tranquilidad. Con el ajedrez se adquiere una paciencia poco común esperando a que alguien delate su movimiento antes de que tú te sientas obligado a hacerlo, tanto en el juego como en la vida, también se adquiere una gran agilidad en el cálculo matemático, además de una gran táctica y estrategia (como demostraron grandes jugadores de ajedrez, tales como Alejandro Magno y Napoleon).
En mi caso os podría explicar un poco como funciona esto de  las competiciones del ajedrez ,al menos en Galicia , hay una liga a nivel gallego que consta de 5 divisiones en las que se compite por equipos , esto es decir 4 partidas individuales , cada una vale 1 punto y en caso de tablas 0.5 y cuando acaban los 4 enfrentamientos se suman los puntos que ha conseguido cada equipo , las divisiones son 4º para la gente que acaba de empezar y es a nivel local , 3º es una división a nivel provincial, en 2º empiezas a jugar en toda Galicia , 1º es a nivel gallego y división de honor o preferente en la que se opta a ascender a nacional .Cada división tiene distintos grupos en los que hay unos 15 equipos. Yo juego en 2º división en un equipo de Lugo llamado  Xaquedrum y este año tenemos esperanzas de ascender. Somos 5 chavales de 14 a 17 años y jugamos contra personas que en casos nos llegan a superar en 50 años, pero eso nos motiva para demostrar que por ser jóvenes no significa que seamos malos. Aparte de la liga hay torneos individuales y por equipos, tanto organizados por clubes como por la federación. Los torneos tienen varias categorías tanto por edades como por clasificación por ranking internacional, los premios aparte de los trofeos suelen conllevar una aportación financiera por así decirlo, por ejemplo yo en el último torneo que jugué gane 90 euros como mejor jugador de la escuela luguesa de ajedrez y un compañero mío gano otros 90 como mejor sub 1800 puntos de  elo fide (ranking de la federación internacional de ajedrez). En torneos oficiales este año por ejemplo quede 11 en el campeonato gallego de partidas lentas (1h + 30 segundos adicionales por jugada) y 1º en el campeonato gallego de rápidas (15 minutos + 3 segundos) no pude presentarme a los campeonatos de España porque me coincidían con los de piragüismo, mi otro deporte. Todo esto puede parecer fácil o no, pero la clave es como en todo, hay que entrenar, entrenar y entrenar.
La verdad es que a mí me encantaría que horas libres como atención educativa se utilizase para aprender este juego , pero para eso harían falta profesores especializados lo cual representa un problema , pero aun así podría proveerse las aulas de unos tableros y piezas a disposición de los alumnos, lo cual personalmente, podría mejorar la mentalidad de los alumnos y su carácter, mucha gente desprecia este deporte tan poco valorado y reconocido porque no mejora el físico y en el que aparentemente no se hace nada pero en una ocasión un ajedrecista dijo “una partida de ajedrez es un enfrentamiento de dos mentes y sus pensamientos”, en el ajedrez no cuenta solo el saber , sino también la concentración , la observación y la imaginación de las personas que están jugando (concentración para el cálculo , observación para distinguir las amenazas y planes del rival e imaginación para crear planes, estrategias y sacrificios) curiosamente la gente que juega una partida de ajedrez desarrolla un vinculo que no se expresar con palabras pero es como si realmente hubieses estado en contacto con esa persona y supieses su forma de pensar , raramente se encuentran problemas en los torneos de ajedrez y la gente se porta con un compañerismo difícil de encontrar en otro sitio, es curioso el acuerdo por así llamarlo de mutuo acuerdo de respeto que logran los jugadores cuando hay partidas jugándose. 

Otra cosa generalmente curiosa del ajedrez son los entrenos, tu le dices a alguien que tienes que entrenar un torneo y no lo entienden, los entrenos de ajedrez son algo así, por decir como una reflexión sobre tu juego, te enseñan nuevas tácticas, movimientos y teoría, por así compararlo es como si a un futbolista le enseñasen un nuevo regate o a un boxeador un nuevo golpe. Realmente la teoría en el ajedrez es básica, pero no insustituible, quiero decir la teoría se puede esquivar razonando los principios lógicos del desarrollo y actividad de las piezas, en esto se basa el ajedrez. Escribo esto porque me gustaría que la gente que lo desconoce se anime a probarlo y a la gente que le entren ganas de dejarlo que no se rinda porque es un deporte increíble y al que yo llevo toda la vida dedicándome y seguiré haciéndolo porque estoy orgulloso de él""".