martes, 22 de marzo de 2011

Bacharelato Artístico

MATERIAS COMUNS
Ciencias para o mundo contemporáneo
Lingua galega e literatura
Lingua castelá e literatura
Lingua estranxeira ( Inglés / Francés /Alemán)
Filosofía e cidadanía
Educación Física
 Relixión católica / atención educativa                             
MATERIAS PROPIAS DA MODALIDADE
Cultura audiovisual
Debuxo Artístico I
Debuxo Técnico I
MATERIA OPTATIVA

 • Antropoloxía
 • Volume
 • Tecnoloxías da información e da comunicación 
 • 2ª Lingua estranxeira francés 
 • 2ª Lingua estranxeira alemán
 • Tecnoloxía industrial
 • Música

 • Este é o plan de estudios do 1º curso de Bacharelato Artístico, itinerario de artes, que se imparte no IES Adormideras da Coruña.

  O Bacharelato de Artes é unha das opcións que se poden escollar ao rematar a ESO co Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. Como vedes as materias están divididas en tres bloques: comúns, específicas e optativas. Esta división é compartida coas demais modalidades de Bacharelato.

  A superación de todas elas dará ao alumno/a, ademais do Título de Bachiller,  as acreditacións necesarias para acceder aos Ciclos Formativos de Grao Superior de caracter artístico.

  Se estades interesados nesta opción recordade facer unha reserva de praza antes de que finalice este mes. Deixovos enlaces ás páxinas web de centros que ofertan esta modalidade de Bacharelato na provincia de A Coruña.  No hay comentarios: