sábado, 12 de marzo de 2011

Programa definitivo das Xornadas de Orientación para alumnado de 2º de Bacharelato

Data: Mércores 16 de marzo, durante toda a mañá.

9:30 – 9:50 Ciclos Formativos de Grado Superior; Ensinanzas de réxime especiais. D. Domingo Álvarez (Orientador do Equipo de Orientación Específico de A Coruña).
9:50 – 10:40 CIUG.
10:40 – 11:00 Descanso.
11:00 – 11:30 UDC e Sape: Servizo de Asesoramento e promoción do estudante da UDC. D. Salvador Naya.
11:30 - 11:50 Búsqueda de emprego. Dna. Mar Ponte (Orientadora do Centro Municipal de Formación de Oleiros).
11: 50 - 12:00 Descanso.
12:00 – 13:30 Mesas redondas:
Enxeñería e Arquitectura: D. Felipe Louzán Lago, (Escola Técnica Superior de Naútica e Máquinas da UDC); D. Félix Nieto Mouronte, (Subdirector de Investigación e Doutorado da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños); (Escola Técnica Superior de Arquitectura).

Arte e Humanidades, Ciencias Xurídicas e Socias: Dona Begoña Crespo García (Vicedecana da Facultade de Filoloía); Dona Ana Iglesias Galdo, (Vicedecana da Facultade de Ciencias da Educación); D. Eduardo Cebreiros Álvarez (Vicedecano da Facultade de Dereito da UDC); D. Domingo Calvo Dopico ( Facultade de Empresariais).

Ciencias e Ciencias da saúde: Dona Nuria Varela Feal ( Directora da E.U. Enfermaría e Podoloxía da UDC); D. Andrés Martínez Lage (Coordinador do Grado de Biología); Dona María Elisa Veceiro González (Coordinadora do Grado de Química); Dona Marta Bobo Arce (INEF).

No hay comentarios: