jueves, 26 de mayo de 2011

Información do Centro Municipal de Formación "Isaac Díaz Pardo"


CENTROS MUNICIPAIS DE FORMACIÓN
"ISAAC DÍAZ PARDO" E “A CARBALLEIRA”

PROGRAMACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS 2011

XUNTA DE GALICIACÓDIGO


ESPECIALIDADE

Nº HORAS

HORARIO

INICIO

REMATE

HORT0408


COCIÑA

828

08:00-15:00

17/06/11

05/12/11

MAMS40

EBANISTA

878

08:00-15:15

16/06/11


13/12/11

EOCL50

ESCAIOLISTA

958

08:00-15:30

08/06/11

13/12/11
REQUISITOS DE ACCESO:

Ø                             Para os cursos de Ebanista e Escaiolista : Certificado de escolaridade.
Ø                             Para o curso de Cociña : Nivel de cualificación 2: Calquera dos niveis formativos seguintes +
           Celga 2 ou equivalente:
- Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (LOE)
- Graduado en Educación Secundaria (LOXSE)
- 2º BUP con máximo de dous materias pendentes entre os dous cursos
- 2º Curso do primeiro ciclo experimental de Reforma das Ensinanzas Medias (REM)
- Técnico (Ciclo formativo gado medio)
- Técnico auxiliar (FP1)
- Técnico deportivo
- Técnico de artes plásticas e deseño
- Oficialía industrial
- Técnico militar
- 3 cursos comúns do Plan do 63 (Artes aplicadas e Oficios artísticos)
- 2 cursos comúns do plan experimental do ano 1984 (Artes aplicadas e Oficios artísticos)

Ø                             Apuntarse no Centro Municipal de Formación "Isaac Díaz Pardo". Rúa dos Regos, nº 24 - 15173 Oleiros. Teléfonos:  981610319 / 981631706.

NOTA:
 As datas de inicio e remate poden variar.


No hay comentarios: