viernes, 9 de diciembre de 2011

GRAO EN TURISMO

Os graduados en turismo poden exercer a súa profesión en diferentes ámbitos: como xestores de hoteles, como guías, en axencias de viaxes. Para calquera deles é preciso saber historia e xeografía, ter cultura xeral e dominar os idiomas. 

Un bó guia non se pode limitar a aprender de memoria os munumentos dunha cidade, ten que estar en condicións de responder ás preguntas que satisfagan a curiosidade dos viaxeiros.  

Traballar no sector do turismo, as veces, exixe horarios de traballo complicados, axustados ao tempo de ocio dos demais.

En calquera dos sectores dos que vos falaba ao principio necesitaredes ter un bó trato co público: "escoitar e responder ás demandas dos demais é fundamental"


Deixovos o plan de estudos que se imparte no Centro de Nuevas Profesiones de A Coruña.

Escuela Universitaria de Turismo
CENTRO ESPAÑOL DE NUEVAS PROFESIONES
Avda. de la Habana 6-7
15011 A Coruña                              
Teléfono: 981 160276


O Plan de Estudos  consta das seguintes materias, con expresión dos créditos ECTS que lle corresponden a cada unha de elas, o módulo ao que pertencen e o curso no que se imparten.

MATERIA
CRÉDI
Intr. á Economía  (1º cuatrimestre)

Intr. á Socioloxía (1º cuatrimestre)

Dereito   (2º cuatrimestre)

Xeografía turística   (2º cuatrimestre)
                                            
Técnicas de comunicación e de
promoción turísticas  (1º cuatrimestre)
                                                  
Idioma moderno: Inglés (2º cuatrimestre)                                                       
Patrimonio cultural (2º cuatrimestre)   
     
Informática de xestión e do coñecemento    (1º cuatrimestre) 

Introducción ao Turismo (1º cuatrimestre)

Economía da Empresa (2º cuatrimestre)
6

6

6

6

6


6

6

6

6

6

Contabilidade financeira

Estatística

Intermediación turística e transporte I

Aloxamentos e Restauración I

Primeiro idioma moderno I

Marketing turístico

Contabilidade de custos

Recursos territoriais turísticos

Segundo idioma moderno I

Optativa I

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Intermediación turística e Transporte II

Aloxamentos e Restauración II

As TIC aplicadas ao Turismo

Métodos e técnicas de investigación no Turismo

Xestión turística do patrimonio

Fiscalidade turística

Análise de estados financieiros


Primeiro idioma moderno II

Segundo idioma moderno II

Optativa II

6

6

6

6


6

6

6


6

6

6

Comercialización de produtos turísticos

Xestión pública do Turismo

Xestión de calidade

Segundo idioma moderno III

Optativa III

Practicas en Empresas

Traballo Fin de Carreira

6

6

6

6

6

24

6MATERIAS OPTATIVAS
MATERIA
CRÉDITOS
(ECTS)

Interpretación do patrimonio

Novos produtos turísticos

Galicia como destino turístico

Creación e xestión de empresas turísticas

Dirección estratéxica de empresas turísticas

Xestión de recursos humanos

Itinerarios turísticos do mundo e Información turística

Inglés no entorno profesional

A Imaxe dos produtos e destinos turísticos nos medios de comunicación

6

6

6

6


6


6

6


6

6

No hay comentarios: