martes, 31 de enero de 2012

Charla para alumnado de 2º de BACHARELATO

El próximo viernes 3 de febrero a las 10:10,  habrá en el Salón de Actos un encuentro con asesores de la Oficina de Reclutamiento de Ferrol para informarnos sobre las oportunidades académicas, profesionales y laborales que nos ofrecen las Fuerzas Armadas. Esta actividad tiene caracter voluntario para los alumnos de 2º de Bachillerato.

Enlaces de interés:

http://www.armada.mde.es/
http://www.soldadosymarineros.com/

lunes, 23 de enero de 2012

Comeza hoxe o prazo para inscribirse nas probas para acceder a Formación Profesional de Grao Superior


 • Se tes dúbidas de que poidas acabar o Bacharelato.
 • Se xa repetiches e non te vai demasiado ben.
 • Se queres ter a experiencia de facer un examen alleo ao centro e totalmente gratuíto que nalgún momento te pode abrir as portas a outros estudios de tipo superior como os ciclos formativos de grao superior.

Se te atopas nalgunha destas situacións e cumpres os requisitos de idade (ter 19 anos ou cumplilos no ano natural de celebración das probas), DEBES SABER QUE....

Hoxe comeza o prazo para inscribirse nas probas de acceso a formación profesional de grao superior. Recordade que constan de dúas partes:

 • Común: Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas.
 • Parte Específica con tres opcions:

Opción A: Economía, inglés ou frances e filosofía.
Opción B: Debuxo, tecnoloxía industrial e física
Opción C: Ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía)

Deberás elexir a opción en función da familia profesional á que pertence o ciclo formativo que desexas cursar e escoller dúas materias da opción.

No seguinte enlace http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior podes diversos modelos de exames, así como contidos, criterios de avaliación, folla de inscripción, etc.

É importante que saibades que para o alumnado que supera estas probas, os centros educativos están obrigados a reservar un 20% das prazas de cada ciclo.

Datas e lugares de inscripción: Ata o 3 febreiro, na secretaria de calquera centro que imparta formación profesional.

Convocadas probas de acceso a Formación Profesional de Grao medio.


 • Se tes dúbidas de que poidas acabar a ESO.
 • Se xa repetiches e non te vai demasiado ben.
 • Se pensas que te podería ir mellor en estudios de caracter profesional.
 • Se queres ter a experiencia de facer un examen alleo ao centro e totalmente gratuíto que nalgún momento te pode abrir as portas a estudios de Formación Profesional.

Se te atopas nalgunha destas situacións e cumpres os requisitos de idade (ter 17 anos ou cumplilos no ano natural de celebración da proba), DEBES SABER QUE....

Acaba de sair a resolución que regula as probas de acceso a formación profesional para este curso. A proba estructurase en tres partes:

 • Sociolingüística: Galego, Castelán e Ciencias Sociais.
 • Matemática
 • Cientifico-técnica: Ciencias da natureza e Tecnoloxía

No seguinte enlace http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio podedes atopar toda a información necesaria (modelos de exames, contidos, criterios de avaliación, ficha de inscripción, etc.)

Datas de inscripción e lugares de inscripción: 27 de febreiro a 9 de marzo en calquera centro educativo que imparta formación profesional. Terás que presentar a folla de inscripción por duplicado.

É importante que saibades que para o alumnado que supera estas probas, os centros educativos están obrigados a reservar un 20% das prazas de cada ciclo. Esta proba non é equivalente ao Titulo de Graduado en Secundaria. Só se consigues rematar os estudios de FP terás a titulación de Técnico en Grao Medio que é unha titulación superior á do Graduado.