miércoles, 29 de mayo de 2013

Dale la vuelta a la Adolescencia

"Dale la vuelta a la Adolescencia" es el título del programa educativo para la ESO sobre la Adolescencia desarrollado por Ausonia, Tampax y Evax, que hemos trabajado en las tutorías de 1º y 2º de la ESO. En el siguiente enlace podéis visualizar un vídeo de presentación del programa:

http://www.youtube.com/watch?v=XISGH3VQT1Y&feature=player_embedded

 Á continuación os presento algunos de los contenidos que hemos trabajado:


miércoles, 22 de mayo de 2013

A Avaliación diagnóstica para alumnos/as


Pero que é a avaliación diagnóstica?

E unha avaliación (realización de probas) sen efectos académicos, é decir, que non se vai a ter en conta nas notas que levades trimestralmente a casa. Pero é fundamental que o fagades o mellor posible xa que o centro deberá de tomar decisións importantes en función dos vosos resultados. 

Cal será a finalidade principal?

 • Este curso vai a ser coñecer o nivel que tedes nas competencias matemáticas, lingüísticas e de coñecemento e interacción co mundo físico.

Como serán as probas:

Teredes que respostar:

 • Tres caderniños: un de mate, outro de linguas, e un de coñecemento.
 • Un cuestionario de contexto.
 • Serán probas de lapis e papel e tamén audios para valorar a comprensión oral.
 • Os caderniños poden conter preguntas de opción múltiple (varias alternativas), preguntas abertas, e de resposta breve.

  HORARIOS DAS PROBAS:

MARTES 28 DE MAIO 2013
 8h.30min. Chamamento e colocación do alumnado nas aulas de Matemáticas e Relixión
 9h.00min. Competencia Matemática (60’)
 10h.00min. Descanso
 10h.20min. Chamamento e colocación
 10h.30min. Competencia no Coñecemento e interacción co mundo físico. (60’)
 11h.35min. Incorporación a clase co horario habitual.

MÉRCORES 29 DE MAIO DE 2013
 8h.30min. Chamamento e colocación
 8h.45min. Lectura do texto (Galego e Castelán)
 9h.00min. Competencia en comunicación lingüística (60’)
 10h.00min. Descanso
 10h.20min. Chamamento e colocación
 10h.30min. Cuestionario de contexto (45’)
 11h.20min. Incorporación a clase co horario habitual.

Información sobre avaliación diagnóstica para as familias de 2º ESO


Nos vindeiros días 28 e 29 de Maio, o alumnado que está escolarizado en 2º da ESO, realizará no centro educativo unha proba de avaliación que a Administración Educativa ven a denominar “AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO”. Co obxecto de que coñezades en que consiste, remitímosvos a seguinte información:

A avaliación de diagnóstico consistirá na realización por parte do alumnado dunhas probas de avaliación sen efectos académicos, é decir, que non se van a ter en conta nas cualificacións que os vosos fillos/as levan trimestralmente a casa.

A finalidade principal será obter información sobre o nivel de desenvolvemento nas competencias matemática, lingüística e de coñecemento e interacción co mundo físico que posee o noso alumnado. Cada centro escolar poderá valorar os seus resultados e adoptar medidas de mellora, se fose o caso. Para as Administracións educativas este proceso permitirá coñecer a calidade do sistema educativo, en xeral.

Os instrumentos que se utilizaran nestas probas serán caderniños para valorar as diferentes competencias e cuestionarios de contexto dirixidos ao alumnado e ás familias. Os cuestionarios que vos corresponde cumplimentar farémolos chegar neses días a través dos vosos fillos/as así como a comunicación coas datas nas que deberán de ser devoltos.

lunes, 20 de mayo de 2013

Convocatoria de plazas para centros residenciales docentes de Coruña, Orense y Vigo.


Si en el próximo curso tienes pensado hacer algún estudio postobligatorio no universitario (ciclo formativo, bachillerato...) fuera de tu localidad, a lo mejor te interesa esta convocatoria de plazas en centros residenciales de Coruña, Vigo y Orense.


INFORMACIÓN

sábado, 18 de mayo de 2013

CONVOCADAS AXUDAS PARA A OBTENCIÓN DO CARNET DE CONDUCIR

REQUISITOS:

 • Ter entre 18 e 30 anos
 • Residir en Galicia 
 • Ser titular do carné xove
 • Cumprir uns requisitos económicos dependendo da composición da unidade familiar. 
 • Estar matriculado nunha autoescola (no caso de que non teñas xa o carné de conducir, expedido con posterioridade ao 1 de xaneiro deste ano).
 • Para acceder á axuda, deberás obter o carné de conducir entre o 1 de xaneiro e antes do 15 de novembro de 2013 e, ademais, asistir a un curso gratuíto de educación viaria organizado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

 PODES OBTER UNHA AXUDA DE 250 €!

MAIS INFORMACIÓN 

Convocadas as probas de acceso para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente, e cumpran dezanove anos no ano 2013, ás ensinanzas artísticas, para o curso 2013/2014

Convocadas as probas de acceso para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente, e fagan dezanove anos no ano 2013, ás ensinanzas artísticas superiores de Música, Arte Dramática, Deseño e Conservación e Restauración de Bens Culturais, para o curso 2013/14.

A inscrición para realizar a proba realizarase na secretaría dos seguintes centros educativos entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 30 de maio, ambos inclusive:
 • Conservatorio Superior de Música da Coruña.
 • Conservatorio Superior de Música de Vigo.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
 • Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.
LEXISLACIÓN