lunes, 26 de mayo de 2014

Criterios de Promoción para 2º de Bacharelato.

Ao remate de 2º de BACHARELATO
O alumnado que ao finalizar o segundo curso teña avaliación negativa nalgunha ma­teria poderá:
a) Matricularse soamente das materias con avaliación negativa.
b) Matricularse de todas as materias de segundo, logo de solicitude á dirección do cen­tro, coa finalidade de mellorar as súas cualificacións.


A este alumnado consideraráselle, nas materias que xa teña superadas, a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que esta cualificación sexa superior á anterior.

No hay comentarios: