miércoles, 28 de mayo de 2014

Ensinanzas deportivas


A finalidade destas ensinanzas é formar a adestradores, monitores e técnicos na ensinanza ou adestramento dunha modalidade deportiva concreta.


Estructura

Título
Niveis
Requisitos de acceso

Académicos

Deportivos

Grao Medio
Técnico Deportivo

1º: Proporciona coñecementos e habilidades para iniciar a deportistas e dirixir a súa participación en competicións


1º:
- Graduado en ESO - Ter 17 anos e superar unha proba.- Superar unha proba específica (capacidades físicas e deportivas da especialidade)

- Cumprir cos requisitos deportivos que se marquen para a especialidade

2º: Dirixir deportistas e equipos de nivel básico e medio e participar na organización de competicións


2º: Superar o 1º nivel

Grao Superior

Técnico Deportivo Superior

Dirixir e coordinar técnicos deportivos de nivel inferior e adestrar deportistas e equipos de alto nivel


- Título de Téc. Deportivo de igual especialidade
- Título de BAC
- Ter 19 anos e superar unha proba.Podes consultar a oferto no seguinte enlace: 

No hay comentarios: