miércoles, 28 de mayo de 2014

Idiomas

A ensinanzas de idiomas teñen como finalidade adquirir e/ou ampliar a competencia lingüística nunha lingua estranxeira. Os certificados das ensinanzas de idiomas non conducen a titulación, agás o certificado que acredita que coñeces o idioma.


ESTRUCTURA DAS ENSINANZAS DE IDIOMASNIVEIS
DURACIÓN
ACCESO
OFERTA na EOI da Coruña
Básico
2 cursos
- Ter 16 anos
- Ter máis de 14 para estudar un idioma diferente ao cursado na ESO
Alemán
Francés
Inglés
Italiano
Portugués
Galego
Ruso
Árabe
Chinés
Xaponés
Español para estranxeiros
Intermedio
2 cursos
- Promoción de curso
- Directo por titulación
- Proba de acceso
- Título de BAC
Avanzado
2 cursos
- Promoción de curso
- Directo por titulación
- Proba de acceso


ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DA CORUÑA, r/ Pepín Rivero, nº 1. A Coruña.
Tfno: 981279100. Web: http://www.eoicoruna.org


Recorda que existe unha sección da Escola Oficial de Idiomas en Culleredo na que poderás cursar Inglés. No hay comentarios: