jueves, 5 de junio de 2014

Xornada de Portas Abertas no IES Miraflores para o alumnado de 6º de Educación Primaria.

Mañá faremos unha xornada de portas abertas para o alumnado que o vindeiro curso estará en 1º da ESO no IES Miraflores.

Deixámosvos nesta entrada unhas pinceladas do que os alumnos que agora rematan 1º da ESO ós van contar:


 QUE É A E.S.O.?

    A E.S.O. (Educación Secundaria Obrigatoria), é a etapa educativa que ven despois da Educación Primaria.

    Consta de catro cursos:

 1º de ESO: cúrsase con 12 ou 13 anos
 2º de ESO: cúrsase con 13 ou 14 anos
 3º de ESO: cúrsase con 14 ou 15 anos. (Entrada da Reforma para a vosa promoción)
 4º de ESO: cúrsase con 15 ou 16 anos

Para pasar dun curso a outro deberás aprobar todas as materias. As que teñas suspensas en xuño deberás de intentar recuperalas no mes de setembro. Se despois desta convocatoria extraordinaria suspendes 1 ou 2 materias podes promocionar de curso pero terás que recuperalas mentras fas o seguinte curso. 


Se ao rematar o curso o alumno non está en situación de promocionar (porque suspende 3 ou máis materias) deberá repetir curso. Esta repetición só se pode facer unha vez en cada curso, e en total, 2 veces en toda a etapa de ESO. Pero pódese repetir calqueira curso de ESO: 1º, 2º, 3º ou 4º. 


MATERIAS QUE IDES CURSAR

Na ESO o número de horas de clase é un pouco máis elevado que na Primaria. En total vas ter 32 sesións á semán. Cada sesión (clase) dura 50 minutos.

As materias do 1º curso son:

*Lingua Galega e Literatura. 
*Lingua Castelá e Literatura
*1ª Lingua Estraxeira (Francés ou Inglés) 
*Matemáticas 
*Ciencias Naturais 
*Ciencias Sociais 
*Educación Física 
*Educación Plástica e Visual (3 s. s. só en 1º)
*Segunda Lingua Extranxeira (Francés ou Inglés, segundo a que escolleras como primeira)
*Proxecto Interdisciplinar
*Relixión/Atención Educativa/historia das relixións. 
*Titoría


Na folla de matrícula terás que escoller as seguintes opcións: 

 • Lingua que queres escollar como "Primeira Opción": Francés ou Inglés.  
 • Relixión/Atención Educativa/Historia das Relixións (Esta opción podes cambiala cada vez que cambies de curso).
Algúns alumnos non terán 2ª Lingua Extranxeira pero non o decidirán eles senón o Equipo de Profesores e o Departamento de Orientación. 


Cada trimeste levarás a casa un "boletín de notas" e as cualificacións de cada matería estarán expresadas de xeito numérico (Do 1 ao 10).

A asistencia ás clases é obligatoria polo que, cando faltes, deberás de xustificar a túa falta. Podes recoller en conserxería o modelo de folla de xustificación. 

Todos os días entramos ás 8:30 e saímos ás 14:10. Nese tramo de tempo terás 6 materias con profes diferentes e dous recreos de 20 minutos cada un. Os vosos compañeiros xa vos explicaron que actividades podedes facer nese tempo. Persoalmente vos recomendaría que visitásedes a Biblioteca de cando en vez. Deíxovos un enlace ao seu blog para que vexades que cousas tan interensantes están a facer. 

IntocableNalgunha clase de titoría vaise proxectar a película "Intocable". Deixovos un breve guión para traballar sobre a mesma:


 • Repasade brevemente o argumento. Trátase dunha historia real ou imaxinaria?. 
 • Pensade nos protagonistas. Facede unha descripción da súa forma de ser, rasgos de personalidade. 
 • Que ambientes sociais pensas que se poden distinguir na película. Asocia as diferentes persoaxes a cada un destes ambientes.  
 • Pensas que o ambiente no que nos movemos determina certos comportamentos e actitudes que amosamos na vida?
 • Sínteste identificado con algunha  das persoaxes principais ou secundarias, por que? 
 • Sensacións que vos provoca a pelicula. 
 • Valoración persoal da película: o que máis vos gustou e o que menos. 
 • Mensaxes que se trasmiten. miércoles, 4 de junio de 2014

Información sobre a simultaneidade de Bioloxía e Química na Universidade de A Coruña

O pasado 26 de Maio acudimos a unha reunión na Facultade de Ciencias da Universidade de Coruña onde se informou sobre a posibilidade de simultanear par o vindeiro curso os graos en Bioloxía e Quimica. No seguinte enlace podesdes ver o programa de estudos para os cinco cursos e medio que se comtemplan.

https://drive.google.com/file/d/0ByAVDF3T9WOZSXA1LXpHRFU0M1htSzFIT3pCdFRaTGVDcGcw/edit?usp=sharing

Ainda se descoñece con exactitude o número exacto de alumnado que poderá acceder a este programa.


domingo, 1 de junio de 2014

Mejorar la comunicación con nuestros hijosObservar que tipo de comunicación llevamos a cabo con nuestro hijo. ¿Somos demasiado autoritarios?, ¿Quitamos demasiada importancia a las cosas?, ¿Hacemos sentir culpables a nuestros hijos?, ¿Solemos dar conferencias?.....

Escuchar activamente a nuestro hijo. Escucha atentamente; dale tiempo para expresarse; no hagas juicios antes de tiempo; concede credibilidad a lo que dice, especialmente sobre como se ha sentido. (Sentimientos)

Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento, razonar con él/ella un aplazamiento del acto comunicativo para más tarde.

Evitar emplear el mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que nuestro hijo no piense que somos autoritarios, damos sermones o le hacemos sentir culpable.

Cuando decidamos cambiar o mejorar hacia una comunicación más abierta es aconsejable establecer un tiempo de prueba, como un fin de semana, terminado el cual podemos valorar si funciona o si debemos modificar algo más. Los padres tenemos hábitos de conducta muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo y dedicación.


¿Cómo negociar la resolución de un conflicto?

 • No hace falta que nuestro hijo tome la palabra podemos dar nosotros el primer paso.
 • Es preferible el diálogo entre dos personas. Por ejemplo padre-hija. Si están el padre y la madre el hijo/a podría sentirse un poco acorralado/a.
 • Expresar nuestra posición de partida y escuchar la opinión de nuestro hijo/a.
 • Intentar explicar por qué nos interesa esa posición de partida. Se trata de explicar a nuestro hijo por qué le pedimos que actúe de una determinada manera y de intentar comprender las razones que nos explica.
 • Buscar puntos de encuentro y ofrecer alguna compensación a cambio.
 • Aceptar el mejor acuerdo posible.
 • Comprobar y exigir el cumplimiento del acuerdo.

UN MUNDO Ó REVÉS

Proposta para debatir despois da lectura do texto: 


 1. Que transmite o texto, que temática se está a tratar. 
 2. Como te sentiches? Alguén se sentiu ofendida ou ofendido?...
 3. Análise dos feitos. Se a situación fose ó revés, chamaría a atención? 
 4. Cres que é unha situación habitual?
 5. En que momentos cres que se discriminaba a Bernardo?


Bernardo: Veño polo do anuncio, señora
Xefa de Persoal: Ben. Séntese. ¿Como se chama vostede?
B: Bernardo
X.P: ¿Señor ou señorito?
B: Señor
X.P: Dígame o seu nome completo
B: Bernardo Delgado, señor de Pérez
X.P: Debo dicirlle, señor de Pérez que, actualmente á nosa dirección non lle gusta empregar varóns casados. No departamento da señora Moreno, para o cal nos contratamos ó persoal, hai varias persoas de baixa por paternidade. É lexítimo que as parellas xoves desexen ter fillos (a nosa empresa, que fabrica roupa de bebé, anímaos a ter fillos), pero o absentismo dos futuros pais e dos pais máis novos constitúe un duro golpe para a marcha do negocio.
B: Compréndoo, señora, pero xa temos dous fillos e non quero máis. Ademais (o señor Pérez ruborízase e fala en voz baixa) tomo a píldora.
X.P: Ben, nese caso sigamos. ¿Que estudios ten?
B: Teño o Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e un ciclo formativo de grao medio de Administrativo. Houbérame gustado facer unha carreira universitaria pero na casa éramos catro e os meus pais deron prioridade ás rapazas, o que é moi normal. Teño unha irmá coronela e outra mecánica.
X.P: ¿En que traballou ultimamente?
B: Basicamente fixen substitucións, xa que me permitía ocuparme dos nenos mentres eran pequenos.
X.P: ¿Qué profesión desempeña a súa esposa?
B: É a xefa de obras nunha empresa de construccións metálicas. Pero está a estudiar enxeñería, xa que no futuro terá que substituír á súa nai, que é a que creou o negocio.
X.P: Volvendo a vostede, cales son as súas pretensións?
B: Pois...
X.P: Evidentemente cun posto de traballo como o da súa muller e coas súas perspectivas de futuro, vostede desexará un soldo de complemento. Uns cantos euros para gastos persoais, como todo varón desexa ter, para os seus caprichos, seus traxes. Ofrecémoslle 250 euros para empezar, unha paga extra e unha prima de asiduidade. Fíxese neste punto, señor de Pérez. A asiduidade é absolutamente indispensable en tódolos postos. Foi necesario que a nosa directora crease esta prima para animar ó persoal a non faltar por bobadas. Acadamos diminuí-lo absentismo masculino á metade, sen embargo, hai señores que faltas con pretexto de que un fillos lles tuse ou que hai unha folga na escola. Cantos anos teñen os seus fillos?
B: A rapaza seis e o rapaz catro. Os dous van a clase e recólloos pola tarde cando saio do traballo, antes de facer a compra.
X.P: E se se poñen enfermos, ten vostede algo previsto?
B: O seu avó pode coidalos. Vive preto da nosa casa.
X.P: Moi ben, gracias señor de Pérez. Xa lle comunicarémos a nosa resposta dentro duns días.
Narrador: O señor de Pérez saíu da oficina cheo de esperanza. A xefa de persoal fixouse nel ó marchar. Tiña as pernas curtas, o lombo un pouco encurvado e case tiña pelo. “A señor Moreno detesta os calvos”, lembrou a responsable de contratación. E, ademais, dixéralle, “Máis ben alto, louro, con boa presencia e solteiro”. E a señora Moreno será a directora da empresa o vindeiro ano.
Bernardo Delgado, señor de Pérez, recibiu tres días máis tarde unha carta que empezaba dicindo: “Lamentamos comunicarlle...”


DILEMAS MORAIS


Un dilema é unha situación real ou imaxinaria, na que entran en conflicto dous valores morais, ante a que se debe elexir unha forma de actuar. Aqui vos deixo un dilema imaxinario para que poidades reflexionar.  

UN CASO DE ROUBO


No instituto estánse a cometer toda unha serie de roubos. Os afectados son os alumnos de 1º curso, que foron ameazados con danos maiores se fan algo. Pais e profesores están indignados polo que ocorre, pero ninguén di nada sobre os agresores e polo tanto as medidas a tomar son variadas. Ameazaron con cerrar o instituto e con facer rexistros a todos os alumnos.

María, alumna de 3º, coñece aos ladróns. Son alumnos de 3º e 4º, e quen os capitanea é amigo dela. Comentou co seu amigo que está moi mal que lles rouben e, sobre todo, que os ameacen; o ladrón díxolle que se metera nos seus asuntos se quere que sigan sendo amigos.

María estase a plantexar se debe dicir o que sabe para que termine dunha vez esta situación desagradable para todos. Pero se os denuncia, seu amigo, que está considerado un bo alumno, será expulsado dada a gravidade dos feitos, se cala o dano pode ser peor e afectar a todos.


Preguntas sonda:

 • ¿Debe calar María?
 • ¿É superior o ben xeral de todos a calquera ben?
 • ¿Estaría ben acusar ó seu amigo?
 • ¿É xusto pagar entre todos os danos do centro?
 • ....

XOGOS DE MISTERIO PARA RESOLVER EN GRUPO: OS BEATLES

Catro rapazas que teñen distintos traballos van xuntas ao cine para ver unha película dos Beatles. Cada unha delas ten como favorito a un dos Beatles, e cada unha practica un deporte distinto. Nembargantes, reúnense periódicamente para formar un conxunto musical xa que cada unha delas toca un instrumento diferente. DATOS 1. A perruqueira prefire a George Harrison 2. Xoana practica a ximnasia 3. A rapaza que xoga ao tenis está sentada ao lado daquela cuxo favorito é Ringo Star 4. A niñeira está sentada a segunda a partir da esquerda 5. A xogadora de balomán está sentada ao lada da rapaza cuxo favorito é Paul McCartney 6. A guitarrista está á esquerda da que toca o saxofón 7. Mónica está sentada á esquerda de Ana 8. A nadadora está sentada á esquerda da que toca o clarinete 9. Bárbara é secretaria 10. A telefonista está sentada á dereita da secretaria PREGUNTAS Cal é o nome da rapaza cuxo favorito é John Lenon En que traballa a rapaza que toca o piano

XOGOS DE MISTERIO PARA RESOLVER EN GRUPO: NO CIRCO

Catro rapaces foron xuntos ao circo. Cada un deles prefire unha actuación distinta e durante o descanso cada un toma unha bebida diferente. Ademais, a cada un doulle o seu ticket de entrada unha persoa distinta. DATOS 1. Xosé bebe limoada 2. O rapaz que recibiu a entrada do seu tío, bebe zume de mazá 3. O rapaz que prefire a actuación dos tigres está sentado no extremo esquerdo 4. O rapaz que foi ao circo 7 veces está sentado inmediatamente á esquerda do rapaz que recibiu a entrada do seu pai 5. O rapaz a quen lle deu a entrada a súa avoa NON está no extremo esquerdo 6. o rapaz a quen lle gustan os paiasos está sentado inmediatamente á esquerda do que prefire aos trapecistas 7. Francisco está non extremo da dereita 8. O rapaz que bebe café foi ao circo 6 veces 9. A Xoan doulle a entrada o seu pai 10. O rapaz de bebe zumo de mazá está á esquerda do rapaz que foi ao circo 4 veces 11. Pedro é o que prefire os paiasos 12. O rapaz que bebe coca-cola recibiu a entrada do seu pai PREGUNTAS Quen é o rapaz que recibiu a entrada do seu avó? Que bebeu o rapaz cuxa actuación favorita é a do domador de elefantes? Quen deu a entrada ao rapaz que foi ao circo 5 veces?

Xogos de misterio para resolver en grupo: QUEN É QUEN

Cada un dos oito homes que aquí aparecen teñen un apelido que é o mesmo nome dunha cidade. Cada un dos homes naceu nunha destas 8 cidades e cada un deles viven nunha desas 8 cidades. Ningún dos homes ten o mesmo nome que a cidade en que está a vivir ou a cidade na que naceu. DATOS sobre os homes. 1. O Sr. Barcelona vive en Valencia 2. O home que naceu en Cuenca vive na Coruña 3. O Sr. Zaragoza naceu en Barcelona 4. O Sr. Bilbao vive en Sevilla 5. O home que naceu en Oviedo vive en Cuenca 6. O Sr. A Coruña naceu en Sevilla 7. O Sr. Valencia vive en Zaragoza 8. O home que vive en Oviedo naceu en Bilbao. PREGUNTAS: Cos datos anteriores podes dicir Quen naceu en Valencia Onde vive o Sr. A Coruña Quen vive en Oviedo