lunes, 29 de febrero de 2016

Para pensar: The present.

El cortometraje que os dejo está basado en el cómic Perfeição del ilustrador brasileño Fábio Coala. La historia se hizo conocida cuando un lector anónimo tradujo la tira de cómic y la publicó en la plataforma de virales 9gag. El joven director alemán Jacob Frey adaptó los dibujos y realizó esta conmovedora pieza audiovisual que espero que os haga pensar.

The Present from Jacob Frey on Vimeo.

lunes, 15 de febrero de 2016

Hoxe comeza o prazo para inscribirse nas probas de Acceso aos Ciclos Formativos de Grao Superior.

Requisitos: 19 anos ou os fagan no ano de realización da proba.
Datas e lugares de inscrición: Centros que impartan Formación Profesional. 
Prazo de presentación:  Entre os días 15 e 26 de febreiro de 2016, ambos os dous incluídos.
Presentación de solicitudes e inscrición: As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312D) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es). En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na cabeceira da primeira folla do documento que se queira enviar, para garantir que a data de remisión sexa anterior á finalización do prazo de presentación. 
As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición. (Ver enlaces)

Estrutura e organización da proba: 

Parte común: Lingua galega, Lingua castelá e Matemáticas.
Parte específica. Tres opcións en función das familias profesionais e os ciclos formativos a que posibilita o acceso (Podes consultar a opción máis axeitada para tí no departamento de Orientación ou no anexo VII da convocatoria).  Deberás de elexir no momento de presentación da solicitude as dúas materias das que desexes examinarte:   

Opción A: Economía da empresa, Lingua estranxeira (inglés ou francés) e Filosofía e cidadanía.
Opción B: Debuxo técnico, Tecnoloxía industrial e Física.
Opción C: Ciencias da terra e ambientais, Química e Bioloxía. 

Enlaces.