miércoles, 18 de mayo de 2016

ENSINANZAS ESPECIAIS: IDIOMAS

A FINALIDADE destas ensinanzas é adquirir e/ou ampliar a competencia lingüística nunha lingua estranxeira. O certificado que se obtén acredita que coñeces un idioma. Son un valor engadido para o teu curriculum.

A estructura das ensinanzas é por niveis:  
  • Básico (nivel A2 do MECRL)
  • Intermedio (nivel B1 do MECRL)
  • Avanzado (nivel B2 do MECRL)
  • C1 

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DA CORUÑA, r/ Pepín Rivero, nº 1. A Coruña.Tfno: 981279100.Web: http://www.eoicoruna.org.Nesta escola podes estudar alemán, francés, ingles, italiano, portugües, galego, ruso, arabe, chines ou xaponés. 

Tede en conta que hai unha sección da E.O.I en Culleredo no IES Universidade Laboral ainda que só imparten inglés. https://sites.google.com/site/eoiculleredo/

Dende hoxe ata o 30 de Maio podedes fomalizar a matrícula para realizar unha proba de nivel ou clasificación te permite realizar un examen que te situa nun nivel determinado se tes coñecementos previos nunha lingua. Eso si, tes que ter en conta que para matricularte nunha escola oficial de idiomas deberas de cumprir os requisitos de idade: 

"16 anos cumplidos no ano natural de comezo dos estudos se o idioma é o mesmo que o cursado na ESO como primeira lingua estranxeira; 14 anos se é un idioma diferente"

No hay comentarios: