lunes, 9 de enero de 2017

Actividades para as titorias mes de Xaneiro.


Como ben sabedes na última semana de decembro a ONG "Miradas al Mundo" estivo impartindo charlas informativas sobre o seu traballo en Guinea. Tendo presente esto, vanse lanzar unha serie de iniciativas durante este trimestre para colaborar con esta organización na mellora da poboación coa que traballan.

A primeira de todas consiste en colaborar na recollida de diferentes cousas que paso a relatar:

 • Material escolar (libretas usadas que ainda teñan follas brancas, lápices, bolígrafos, ceras, rotuladores, etc.)
 • Calzado deportivo usado que xa non nos sirve ou non nos gusta.
 • Bicicletas que xa non usemos.
 • Comida envasada en botes de cristal (lentellas, garbanzos,...) xa que eses botes poderán ser usados alí para envasar mermeladas.
 • Se alguén, de casualidade, puiderá ter contos ou libros en portugués que non queira tamén serve.
 • Algunha colcha ou manta fina usada.

Todos estos obxectos serán enviados nun camión no mes de febreiro. É importante que durante as titorías recordededes aos rapaces que poden depositar as súas aportacións na entrada do instituto a partir da vindeira semana. 

Ao marxen desta recollida, vos propoñemos que nas horas de titoría o alumnado busque información sobre Guinea e se realicen paneis ou murais que se poidan expoñer no centro durante este trimestre.

Os murais poderían incluir:
 • Localización do pais
 • Datos demográficos, socioeconómicos, políticos, de educación, vestimentas, música, costumes ....
 • Indagar no tipo de vida que leva un rapaz guineano e un español.
 • Ilustrar algúnha persoaxe importante no pais.
 • Calquera outra cosa que se vos poda ocurrir.

Outras actividades non tan centradas na colaboración coa ONG por si vos pareceran máis interesantes pasra traballar nas sesións de titoría xiran arredor da celebración do Día da Paz e a Non Violencia o 30 de Xaneiro e as propostas son para traballar en pequenos grupos:

 • Elaborar paneis, murais... onde se recolla unha idea relacionada co tema da paz, a igualdade, axuda aos demáis, etc. Pode ser debuxado pero tamén con recortes de revista, xornal, etc. Cada grupo expón o seu traballo ao grupo-clase. Os traballos poderán estar expostos nun corredor antes do día da paz.
 • Os alumnos recopilarán entre a música que coñecen e a que escoitan habitualmente diversas cancións nas que o contido non fomente a paz, a tolerancia, o diálogo. Posteriormente poden preparar unha audición con cancións alternativas.
 • Recoller dos xornais e revistas noticias e artígos que denoten falta de entendemento, tolerancia ou diálogo. Estudiar e facer o seguimento dun caso concreto.
 • Coñecer personaxes do noso século que son famosos pola súa entrega a causas xustas: loita contra o racismo, solidaridade, etc. Busca de información e elaboración de traballos sobre as diferentes persoaxes.
Nas imaxes podedes ver a Bebe e a María nalgunha das charlas. Más información sobre esta ONG, no seguinte enlace: 
No hay comentarios: